Giải Pháp Sửa iPhone 6 Mất Âm Thanh Cuộc Gọi

Giải Pháp Sửa iPhone 6 Mất Âm Thanh Cuộc Gọi iPhone 6 chỉ khi thực hiện cuộc gọi mới mất âm thanh. Còn lại ghi âm và nghe gọi ứng dụng OTT như Zalo, Facetime bình thường thì gọi là mất âm thanh cuộc gọi. Các cách xác định iPhone 6 mất âm thanh cuộc… Continue reading Giải Pháp Sửa iPhone 6 Mất Âm Thanh Cuộc Gọi

Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone, iPad

Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone, iPad Ổ cứng iPhone iPad mổi model sẽ sử dụng chung hoặc khác chuẩn, các mã định danh cũng sẽ khác để phân biệt. Dò bảng mã bên dưới đây để xác định dung lượng ổ cứng áp dụng với máy mất nguồn hoặc chỉ có độc nhất cái… Continue reading Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone, iPad